Sirkesini sarımsağını sayan paçayı yiyemez

Her iş, bir ön hazırlık ve çeşitli özveriler gerektirir. Herhangi bir işi olumlu bir sonuca ulaştırabilmek için, o işin gereğine uygun çalışmalar, ön hazırlıklar yapılır.İşin başarıyla sonuçlanmasını engelleyecek olumsuz belirtilerin, gelebilecek zararların ortadan kaldırılması için bir takım özverilere katlanmayı önceden göze almak gerekir. Sözde anlatıldığı gibi paçayı yemek isteyen, sirke ve sarımsak için harcayacağı önemsiz … Devamını oku…

Can cümleden aziz (dir)

1. Bir tehlike anında insan önce kendi canını kurtarmaya başlar. O anda kendi canı, diğer canlardan daha önemli olur. Kimi istisnalar hariç, bu durum hemen her insanda göze çarpar. Bu da tabiî bir vak`a olarak görülür. 2. İnsanın kendisi hemen herkesten önce gelir. Her ne kadar kimi zaman özveride bulunur, fedakârlıklar gösterirse de (bunun da … Devamını oku…