Acemi katır kapı önünde yük indirir

Acemi, beceriksiz kişilere önemli işler yaptıramayız. 1.Açıklama: İnsanlar da hayvanlar da alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlıdırlar. Çeşitli işler yaptırdığımız hayvanlara iyi alışkanlıklar kazandıramamışsak, bir takım sakıncalı durumlarla karşılaşabilir, isteklerimizi yaptırmakta güçlük çekebiliriz. Tıpkı bunun gibi geri zekâlı, işinin ehli olmayan, acemi ya da iyi alışkanlıklar kazanamamış kişilere de önemli işleri yaptıramayız.  Her işin kolayını bulmak başarıyı … Devamını oku…

Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez.

Anlayışı kıt, beceriksiz, yüzsüz ve yılışık, çıkarcı kimselere gereksiz yere yakınlık gösterilmemelidir. Yoksa bu yakınlığı kötüye kullanabilir. Yerli yersiz karşınıza çıkıp sizi rahatsız ve huzursuz edebilir. Bu gibi kimselerle kurulacak ilişkilerde dikkatli olunmalıdır.

Ağır kazan geç kaynar.

1. Herkesin anlayış yeteneği bir değildir, öğrenme kabiliyetleri de farklıdır. Kimi kalın kafalı kimseler bir meseleyi oldukça geç ve zor kavrarlar. 2. Bazı beceriksiz, tembel kişiler işlerini geç yaparlar ve zamanında yetiştiremezler. 3. Ağırbaşlı, olgun kimseler bir olay karşısında hemen öfkelenip telâşlanmazlar.